OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ KİMYASAL ARITMA ÇAMURLARININ TUĞLA ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN ÜRÜN KALİTESİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI


Makale AdıOTOMOTİV ENDÜSTRİSİ KİMYASAL ARITMA ÇAMURLARININ TUĞLA ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN ÜRÜN KALİTESİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI
YazarlarErdem USLU, Edip AVŞAR, İsmail TORÖZ
Anahtar kelimelerGeri kazanım , arıtma çamurları , otomotiv endüstrisi , tuğla üretimi.
Makale ÖzetiKimyasal arıtma çamurlarının yol ve yapı malzemeleri gibi stabil haldeki malzemelerin içinde bir bileşen olarak bertaraf edilmeleri konusunun, literatürde çok sayıda araştırmalarla ortaya konulmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu kapsamda, bir otomotiv fabrikasında ortaya çıkan kimyasal arıtma çamurlarının, inşaat malzemesi olarak kullanılan tuğla içinde bir bileşen olarak kullanılarak, atığın bertarafının yanısıra istenilen kalitede ürün elde edilip edilmediğinin araştırılması, günümüzde dikkat çeken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, otomotiv sanayi kimyasal arıtma çamurlarının tuğla üretiminde hammadde bileşeni olarak kullanılması durumunda, ürün kalitesinde olabilecek değişikliklerin belirlenmesine çalışılmıştır. Bu amaçla, kimyasal arıtma çamuru, hammadde bileşeni olarak %5 ve %10 oranlarında katılmak suretiyle laboratuvar ölçekli tuğla üretimi gerçekleştirilmiştir. Deneyler sonucunda, %10 atık çamur katkısı ile hazırlanan deney karışımının kuruma sonrası işletme şartlarında performansının ne şekilde olacağının belirlenmesi gerekliliği dışında herhangi olumsuz bir etki gözlenmemiştir. Ancak, karışımın hangi safha ya da safhalarda gerçekleştirileceğinin ayrı bir araştırma konusu olduğu, sağlıklı bir karıştırma ve homojen bir karışım elde edilebilmesi için, karışım hammaddesinin rutubet içeriğinin de önem arz ettiği, atık çamurun içerdiği yüksek rutubetin karıştırma işlemini güçleştirdiği, rutubetli olarak karıştırılabilmesi için karışım yüzdesine de bağlı olarak ek teçhizat gerektirdiği bulunmuştur.
English Keywords Recovery , treatment sludge , automotive industry , brick manufacturing.
Article Summary in English Disposal of the chemical treatment sludge as a component of the stable road or construction materials is one of the research area that lots of studies are being carried out. For brick manufacturing play gold miner game in gold miner game brick manufacturing games are best online. For this scope, application of the automotive industry chemical sludge to the brick material as an additive is an important research area for both of the product quality and alternative disposal method. Aim of this study is the determining the effect of the sludge additive on the brick quality. For this purpose laboratory scale brick manufacturing was implemented by using original production formula, original formula plus 5% sludge mixture and original formula plus 10% sludge mixture. At the end of the experimental period no negative effect of the sludge addition was determined. Only one necessity is the determination of the original formula plus 10% sludge mixture’s behavior on the operation conditions after drying period. But determining the sludge addition step or steps is the subject of another research. Humidity of the mixture is an important factor to provide the proper mixing and homogenous mixture. High humidity contents makes mixing more complex and also additional equipment is required.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games likegold miner games and game for mobile gamikro games to people around the world.