BÜYÜKBAŞ HAYVAN ATIKLARININ KOMPOSTLAŞTIRILMASI


Makale AdıBÜYÜKBAŞ HAYVAN ATIKLARININ KOMPOSTLAŞTIRILMASI
YazarlarCeren TOSUN, M. Sinan BİNİCİ, Ebru MEHMETLİ, Ahmet BABAN, Neslihan MANAV, Tamer COŞKUN, Eyüp DEBİK
Anahtar kelimelerHayvansal atık , saman , kompost , C/N oranı.
Makale ÖzetiBu çalışmada hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bölgelerde sürdürülebilir bir yöntem izlenerek potansiyel büyükbaş hayvan atıklarının kullanım kapasitesini sağlıklı çevre, ekonomik ve sosyal yararlar baz alınarak arttırmak amacıyla kompostlaşabilirliği değerlendirilmiştir. Bu amaçla, 4 adet reaktörde farklı hayvan atığı, düzenleyici (saman) ve hacimleştirici (polietilen boru) oranlarının (hacimce %50:%50, %25:%75, %47.5:%47.5:%5, %45: %45:%10) 92 gün boyunca kompost verimi üzerine etkisi araştırılmıştır. Reaktörler içerisindeki oksijen miktarının %5’in üzerinde olması sağlanmıştır. Nem içeriğine ve C/N oranına bağlı olarak reaktörlerdeki sıcaklıklarda farklılıklar gözlenmiştir. Sıcaklıklarda ilk 5 gün boyunca mikrobiyal aktiviteden dolayı artış görülmüştür ve sonrasında azalarak 27. gün itibariyle sabit bir değere ulaşmıştır. Karışımların C/N oranı proses ilerledikçe azalarak stabilizasyon süresi sonunda yarıya düşmüştür. Reaktörlerdeki nem içeriği proses süresince büyük bir farklılık göstermemiştir. Başlangıçta %85 seviyelerinde olan organik madde içeriği çalışma sonunda %55 seviyelerine düşmüştür. Sistem içerisinde oksijen dağılımının arttırılması amacı ile hacimleştirici kullanılan reaktörlerden elde edilen verimin hayvansal atık için uygun olmadığı gözlenmiştir. Proses süresince sıcaklık, oksijen, nem içeriği, UKM, pH, C/N, ağır metal, E.coli ve salmonella parametreleri incelenmiştir. %50:%50 oranında atık:saman karışımı ile yürütülen kompostlaştırma çalışmalarının istenilen ürün kalitesini sağladığı görülmüştür.
English Keywords Animal manure , straw , compost , C/N ratio.
Article Summary in English In this study, the composting capacity of animal manure has been evaluated to increase the usage capacity of the animal manure within the frame of healthy environment, and to increase economical and social benefits in selected pilot areas by following a sustainable method. Therefore, the effect of four different animal manure: straw: bulking agent (polyethylene) ratios (%50:%50, %25:%75, %47.5:%47.5:%5, %45: %45:%10) in compost efficiency has been investigated for 92 days. The amount of oxygen has been provided more than 5% in the reactors. The difference in temperatures in four reactors has been observed depending on the moisture content and C/N ratio. The temperature has increased in the first five days due to the microbial activity and after 27thday the temperature has reached to a stable value. The C/N ratio of the mixtures has decreased 50% at the end of the stabilization period. The moisture content has not changed dramatically. The organic matter content has decreased from 85% to 55%. It was observed that the bulking agent, which is used to provide homogen oxygen distribution in the system, has not been useful for the animal manure efficiency. Temperature, oxygen, moisture content, volatile solid matter, pH, C/N ratio, heavy metal ratio, E. Coli and Salmonella have been investigated in the compost during the composting process. The composting which was processed by using 50%:50% manure:straw ratio has resulted in the better compost quality.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games likegold miner games and game for mobile gamikro games to people around the world.