EVSEL KATI ATIK TERMAL BERTARAF YÖNTEMLERİ VE İSTANBUL’A UYGULANABİLİRLİĞİ


Makale AdıEVSEL KATI ATIK TERMAL BERTARAF YÖNTEMLERİ VE İSTANBUL’A UYGULANABİLİRLİĞİ
YazarlarFatih SALTABAŞ, Yavuz SOYSAL, Şenol YILDIZ, Vahit BALAHORLİ
Anahtar kelimelerTermal atık bertaraf yöntemleri , yakma , gazifikasyon , piroliz. , gold miner game online free.
Makale ÖzetiTüketim alışkanlıklarının değişmesi neticesinde kişi başına üretilen katı atık miktarı her geçen gün artmaktadır. Evsel atık yakma Avrupa’da katı atık bertarafında 50 yılı aşkın bir süredir kullanılmaktadır. Depolama alanları için arazi bulma imkânlarının sınırlı olduğu ülkelerde tercih edilmekte olan termal yöntemlerin temel faydası, atıkların kütlesel ve hacimsel olarak azaltılmasıdır. Avrupa Birliği ülkelerinde 400’e yakın katı atık yakma tesisinde her yıl 59 milyon ton evsel katı atık termal yollarla bertaraf edilmektedir. ABD de ise evsel atıkların yakılarak bertaraf edildiği 87 adet atık yakma tesisi bulunmaktadır. Ülkemizin AB’ye uyum süreci çerçevesinde katı atıkların depolanarak bertaraf edilmesi yerine, çevreye verilecek olan zararların minimize edilmesi ve atık bertarafına ekonomik bir anlam kazandırılması maksadıyla yeni çözümlerin bulunması gerekmektedir. Bu çalışma kapsamında, özellikle gelişmiş ülkelerde evsel katı atık bertaraf yöntemi olarak yaygın bir şekilde kullanılan atık yakma teknolojisinin dünyadaki genel durumu ve İstanbul’a uygulanabilirliği değerlendirilmektedir.
English Keywords Thermal waste disposal methods , incineration , gasification , pyrolisis.
Article Summary in English Solid waste generation per capita is increasing daily as a result of changes in the consumption habits. Solid waste incineration is being used across Europe for 50 years. The basic advantage of thermal methods which is being preferred in the countries that have a land problem, is the reduction of the weight and the volume of the waste. In EU countries, 59 million tones of solid waste is being disposed every year by thermal methods in nearly 400 plants. In the USA there are 87 incineration plants in which the household waste is disposed. The new solutions should be detected instead of land filling in order to minimize the environmental damages and to develop economical aspect for the waste disposal. In this study, it is being evaluated the applicability in Istanbul and the general situation of solid waste incineration technology which is being used widespread as a municipal solid waste disposal method especially in the developed countries.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.