DÜZENLİ DEPO SAHALARINDA AEROBİK VE ANAEROBİK AYRIŞMA PROSESLERİNİN İNCELENMESİ


Makale AdıDÜZENLİ DEPO SAHALARINDA AEROBİK VE ANAEROBİK AYRIŞMA PROSESLERİNİN İNCELENMESİ
YazarlarSelin TOP, Elif SEKMAN, Remziye YAZICI, Ahmet DEMİR, M. Sinan BİLGİLİ
Anahtar kelimelerKatı atık , sızıntı suyu geri devir , aerobik depolama , anaerobik depolama.
Makale ÖzetiBu çalışmada, düzenli depo sahalarında atıkların aerobik ve anaerobik ayrışma proseslerinin belirlenmesi maksadıyla gerçekleştirilen arazi ölçekli çalışmada, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda oluşan katı atıkların depolandığı Kömürcüoda Düzenli Depo alanında bulunan boyutları 20x40x5 m olan 4 adet test hücresi incelenmiştir. Hücreler, kontrol maksadıyla klasik depolama yöntemine göre (AN-1), anaerobik sızıntı suyu geri devirli (AN-2), doğal havalandırmalı (semi-aerobik, A-1) ve basınçlı havalandırmalı (A-2) olarak teşkil edilmiştir. Çalışma kapsamında aerobik ve anaerobik test hücreleri 250 gün boyunca yapılan ölçüm sonuçlarına yer verilmiştir. Çalışma kapsamında her bir test hücresine oluşan sızıntı suyundan alınan numunelerde pH, toplam alkalinite, KOİ, BOİ5, Cl-, TKN, NH3-N parametreleri analiz edilmiştir. BOİ/KOİ, KOİ/Cl- oranları hesaplanmıştır.
English Keywords Solid wastes , leachate recirculation , aerobic landfill , anaerobic landfill.
Article Summary in English In this paper, leachate recirculation and aerobic landfilling of solid wastes investigated as alternative methods for enhancing solid waste stabilization in landfills. Four field scale landfill test cells which were constructed. Landfill with the dimensions of 20x40x5 m were used to determine the aerobic and anaerobic waste degradation processes. The landfilling options which were used in this study are conventional landfill (AN-1), anaerobic with leachate recirculation (AN-2), semi-aerobic landfill (A-1), and aerobic landfill (A-2). The results obtained during 250 days test cells are given. After the filling of solid wastes to test cells, the effects of these various methods on leachate quality, and temperature distributions in landfill body were determined. pH, chloride (Cl-), total alkalinity, chemical oxygen demand (COD), biological oxygen demand (BOD5), total Kjeldahl nitrogen (TKN), ammoniac nitrogen (NH3-N) parameters were conducted in leachate phase.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games likegold miner games and game for mobile gamikro games to people around the world.