BÜYÜKBAŞ HAYVAN ATIKLARININ ANAEROBİK ÇÜRÜTÜLMESİ


Makale AdıBÜYÜKBAŞ HAYVAN ATIKLARININ ANAEROBİK ÇÜRÜTÜLMESİ
YazarlarTamer COŞKUN, Neslihan MANAV, Eyüp DEBİK, M. Sinan BİNİCİ, Ceren TOSUN, Ebru MEHMETLİ, Ahmet BABAN
Anahtar kelimelerHavasız çürütme , büyükbaş hayvan atığı , metan , biyogaz.
Makale ÖzetiÜlkemizde büyükbaş hayvan atıkları eskiden beri gübre ve/veya yakıt olarak kullanılmasına karşın küçük çaptaki bu uygulamalar büyükbaş hayvan atıklarının tamamının bertarafı için yeterli olamamaktadır. Bu sebeple çalışmada, büyükbaş hayvan atıklarının bertarafı maksadıyla havasız çürütme yönteminin kullanımı araştırılmıştır. Bu amaçla çalışmada mezofilik (35°C) ve termofilik (55°C) olmak üzere iki adet havasız çürütücü kullanılmış olup, her iki reaktörde de %5 katı madde beslemesi ile çalışılmıştır. Ayrıca yine her iki reaktörde 20 gün ve 40 gün olmak üzere iki hidrolik bekletme süresinde çalışılmış ve proses performansı TKM, UKM, Salmonella spp., Escherichia coli, biyogaz ve metan içeriği sonuçları kullanılarak değerlendirilmiştir.
English Keywords Anaerobic digestion , cattle manure , methane , biogas.
Article Summary in English Although cattle manures have long been used as compost and/or as fuel, these small scale applications are not enough to completely get rid of cattle manures. For this reason, this study focused on the anaerobic digestion of cattle manures. In this context, two reactors were operated with wastes of 5% of solids content. One of the reactors was operated in mesophilic range (35°C) while the other was operated in thermophilic range (55°C). Both reactors were operated at a hydraulic retention time of 20 days and 40 days. Easy game of gold miner mania games article. The performance of the processes were evaluated in terms of TSS, VSS, Salmonella spp., Escherichia coli removals and methane content in biogas.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games like gold miner game and game for mobile games to people around the world.