SENTETİK VİRAL PEPTİDLER KULLANILARAK POLİELEKTROLİT ESASLI BİYOKONJUGATLARIN GELİŞTİRİLMESİ


Makale AdıSENTETİK VİRAL PEPTİDLER KULLANILARAK POLİELEKTROLİT ESASLI BİYOKONJUGATLARIN GELİŞTİRİLMESİ
YazarlarZafer Ömer ÖZDEMİR, Zeynep AKDESTE
Anahtar kelimelerBiyokonjugasyon , katı fazda peptid sentezi , mikrodalga , polielektrolit.
Makale ÖzetiBiyokonjugatlar sentetik peptid ve polielektrolitlerin reaksiyonu ile sentezlenebilirler. Biyokonjugatlar biyolojik olarak önem taşıyan moleküllerdir. Biyokonjugatların biyoloji ve nanoteknoloji alanlarında kullanımı büyük potansiyel taşımaktadır. Son yıllarda fonksiyonel biyopolimer sistemlerle ilgili pek çok araştırma yapılmaktadır. Yapılan araştırmalar sentez, karakterizasyon ve biyolojik özelliklerinin uygulamalarıyla ilgilidir. Bu çalışmada polielektrolitler, biyokonjugasyon, mikrodalga enerjisi ve katı fazda peptid sentezi hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır.
English Keywords Bioconjugation , microwave , polyelectrolyte , solid phase peptide synthesis.
Article Summary in English Bioconjugates can be synthesized by reaction of synthetic peptides and polyelectrolytes. Easy game of gold miner mania games article. They are biologicallay important molecules. Their application on biology and nanotechnology fields has great potential. There are lots of researchs related to functional biopolymer systems in last years. These researchs are about synthesis, characterization and application properties of biologically important polyelectrolytes. This work is aimed to giving information about polyelectrolytes, bioconjugation, microwave energy, solid phase peptide synthesis.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games like gold miner game and game for mobile games to people around the world.