SİİRT FISTIĞI KABUKLARININ PİROLİZ ÜRÜN VERİMLERİNİN ÇEŞİTLİ DENEYSEL TASARIM YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ


Makale AdıSİİRT FISTIĞI KABUKLARININ PİROLİZ ÜRÜN VERİMLERİNİN ÇEŞİTLİ DENEYSEL TASARIM YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ
YazarlarKorkut AÇIKALIN, Esen BOLAT
Anahtar kelimelerBiyokütle atık madde , deneysel tasarım , piroliz.
Makale ÖzetiBu çalışmada, bir biyokütle atık madde olan Siirt fıstığı kabuklarının piroliz ürün verimleri çeşitli deneysel tasarım yöntemleri kullanılarak modellenmiştir. Bu amaçla uygulanan deneysel tasarım yöntemleri Box- Behnken Tasarımı ve 3n Faktöryel Tasarımdır. Toplam dönüşüm ve sıvı ürün verimleri üzerindeki etkisi incelenen faktörler sıcaklık, reaksiyon süresi ve süpürme gazı debisi olup çalışma aralıkları sırasıyla 350- 650ºC, 10-50 dk. ve 50-450 ml/dk.’dır. Deneysel tasarım yöntemlerinden elde edilen toplam dönüşüm ve sıvı ürün verimi modelleri modellerin türetilmesinde kullanılmayan kontrol deneylerinin sonuçları da kullanılarak istatistiksel yöntemlerle karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalar sonucu, çalışma aralıklarında ürün verimlerini en doğru biçimde temsil eden modellerin 3n Faktöryel Tasarımdan elde edilen modeller olduğu saptanmıştır.
English Keywords Biomass waste material , experimental design , pyrolysis.
Article Summary in English In this study, pyrolysis yields of a biomass waste material, namely pistachio nut shells, were modeled by using various experimental design methods. Box-Behnken and 3n Factorial Design were the chosen experimental design methods to investigate. Temperature, reaction time and sweeping gas flowrate were the factors whose effects on total conversion and liquid yields were studied in the ranges of 350-650ºC, 10-50 min. and 50-450 ml/min., respectively. Easy game of gold miner mania games article. The models obtained were compared by using both statistical approaches and controlling experiments which were not involved to derive models. The results showed that the models derived from 3n Factorial Design are the most accurate models in the studied ranges.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games like gold miner game and game for mobile games to people around the world.