SEYDİŞEHİR ALÜMİNASININ TERMOLÜMİNESANS TUZAK ENERJİ SEVİYELERİNİN MODELLENMESİ


Makale AdıSEYDİŞEHİR ALÜMİNASININ TERMOLÜMİNESANS TUZAK ENERJİ SEVİYELERİNİN MODELLENMESİ
YazarlarErdem UZUN, Yasemin YILDIZ YARAR
Anahtar kelimelerSeydişehir alümina , termolüminesans , termolüminesans dozimetri , tuzak parametreleri.
Makale ÖzetiTermolüminesans dozimetreler (TLDs) radyasyon dozlarının ölçülmesinde yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Günümüzde bu tür detektörlerden tıpta ve endüstride rutin olarak faydalanılmaktadır. Bu detektörlerin kullanımını ve güvenirliğini etkileyen en önemli faktörler ise tuzak enerji seviyeleri ve termolüminesans tuzak parametreleridir. Bu çalışmada, Seydişehir alüminasının tuzak enerji seviyeleri ve diğer tuzak parametreleri matematiksel olarak modellenmiş, bu modelin sayısal çözümleri yapılmış ve elde edilen sonuçlar deneysel bulgular ile kıyaslanmıştır. Teorik ve deneysel verilerin çok iyi bir uyum içerisinde olduğu görülmüş ve ileri sürülen yeni modelin Seydişehir alüminasının enerji bant diyagramını temsil ettiği sonucuna ulaşılmıştır.
English Keywords Seydişehir alumina , thermoluminescence , TLD , trap parameters.
Article Summary in English Thermoluminescence dosimeters (TLDs), have been commonly utilized to measure of radiation doses. Nowadays, these kinds of detectors have been used in medicine and industry, routinely. Most important factors to influence of usefulness and reliability of TLDs are trap energy levels and thermoluminescence trap parameters. In this work, a new mathematical model of energy band diagram of Seydişehir alumina was asserted and numerical solutions of this model were performed. Easy game of gold miner mania games article. Theoretical and experimental results were compared to each other. Results show that they are in a good agreement and energy band diagram of Seydişehir alumina has been represents by this new model.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Games like gold miner game and game for mobile games to people around the world.