ATIK MADENİ YAĞLARIN GERİ KAZANIMINDA BAZ YAĞ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ


Makale AdıATIK MADENİ YAĞLARIN GERİ KAZANIMINDA BAZ YAĞ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ
YazarlarVolkan PELİTLİ, Özgür DOĞAN, Hatice Merve BAŞAR, Burcu UYUŞUR
Anahtar kelimelerAtık yağ , baz yağ , yeniden rafinasyon , tehlikeli atık minimizasyonu. , gold miner game online free.
Makale ÖzetiÜlkemizde 2004 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” ile kontrol altına alınan atık madeni yağlar belirli bir sistem çerçevesinde toplanarak, çevresel parametreler göz önünde bulundurularak çimento/kireç fabrikalarında yakma, çeşitli ürünlere dönüştürme şeklinde geri kazanılmakta ya da İzaydaş’ta yakılarak bertaraf edilmektedir. Ancak yapılan araştırmalar atık yağların rafine edilerek, baz yağlara dönüştürülmesinin yakma ya da çeşitli ürünlere dönüştürülmelerine oranla daha avantajlı olduğunu göstermektedir. 2011 yılı itibariyle ülkemizde baz yağ üretim lisansı almış geri kazanım firması bulunmamakla birlikte, baz yağ üretim teknolojileri de sektörde faaliyet gösteren firmalar tarafından tam olarak bilinmemektedir. Bu nedenle yurt dışında yıllardır başarılı şekilde kullanılan baz yağ üretim teknolojilerinin ülkemize entegrasyonu sağlanarak, atık yağların ekonomiye olan katkılarının arttırılması büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, tehlikeli atık olarak tanımlanan atık madeni yağların ülkemizdeki yasal mevzuata uygun olarak yüksek katma değere sahip baz yağlara dönüştürülmesinde kullanılabilecek farklı arıtma kombinasyonlarına sahip geri kazanım prosesleri literatür kaynaklarından yararlanılarak derlenmiştir.
English Keywords Waste oil , base oil , re-refining , hazardous waste minimization.
Article Summary in English Waste mineral oils have been taken under control with ‘’Regulation on Control of Waste Oil’’ which has been issued in 2004. Accordingly; they are collected systematically, recycled either by incinerating in cement/lime factories or by converting into different products or disposed of by incinerating in IZAYDAS. Research has shown that refining waste oil into base oils is more advantageous as compared to incineration or conversion into other products. However, as of 2011, there is no base oil recycling company that has obtained a base oil production license; and base oil production technologies does not very well known by companies operating in the sector. Consequently it is important to increase the contribution of the waste oil to the country economy by integrating the base oil production technologies which are successfully implemented in the world. In fact, waste mineral oils which have been defined as hazardous waste can be converted into base oils in accordance with legal regulations. In this study, literature sources of these recycling processes with different treatment combinations were compiled.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in Gamikro game who give joy to our world.