2014 Yayın Dili İngilizce

Değerli Bilim İnsanı,

1983 yılından beri yayınlanmakta olan Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi, 2004 yılından itibaren Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi adı altında yayınlanmaya başlanmıştır. Dergimiz periyodik olarak, Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört kez yayınlanmaktadır. Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisinde daha önce herhangi bir dilde veya başka herhangi bir ulusal/uluslararası dergide yayınlanmamış veya yayınlanma/değerlendirme aşamasında olmayan orijinal bir araştırmayı, bulgu ve sonuçlarıyla bu konuda yapılan önceki çalışmaları da ana hatlarıyla özetleyerek, yeterli düzeyde irdeleyen ve tartışan makalelere, yeni yapılan araştırmanın yanında yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayarak konuyu bugünkü bilgi düzeyinde özetleyen güncel derleme yazılarına veya orijinal bir çalışmanın sonuçlarını zaman kaybetmeden bildiren kısa bildirilere yer verilmektedir. Dergimize yayınlanmak üzere teslim edilen makaleler yayın kurulumuz tarafından belirlenen ilgili konuda uzman en az üç hakem tarafından bilime katkısı irdelenerek değerlendirilmektedir.

Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisinin hedefi bilim insanları tarafından araştırmalarının yayınlanması için tercih ettiği, gelen yayınların kısa sürede değerlendirildiği, nitelikli yayınların basıldığı, ulusal ve uluslararası indekslerce taranan ve ağrılıklı olarak elektronik iletişim içinde olan bir dergi olabilmektir.

Ayrıca Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde tamamlanan doktora tezlerinden üretilen makaleler veya alanında prestijli olduğu kabul edilen konferanslardan seçilen bildiriler tekrar hakem değerlendirmelerinden geçirilerek dergimizde özel sayıda yayınlanmaktadır.

Derginin, 2014`ten sonraki yayın hayatına İngilizce olarak devam etmesi planlamaktadır. Dolayısıyla bundan sonraki çalışmaların İngilizce olarak hazırlanarak, dergiye gönderilmesi gerekmektedir. Türkçe olarak gelen yayınların ise kabul edilmesi halinde özel sayıda basılması düşünülmektedir.

Saygılarımla.

----------------

Doç. Dr. Barış SEVİM
Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Editörü

www.ytusigmadergisi.comYıldız Teknik Üniversitesi / İSTANBULOther Documents : Games and Links

gold miner games like gold miner game for gold phones and desktop miners free online games in gamikro games give joy to world.