2014 Yayın Dili İngilizce

Ayrıca Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde tamamlanan doktora tezlerinden üretilen makaleler veya alanında prestijli olduğu kabul edilen konferanslardan seçilen bildiriler tekrar hakem değerlendirmelerinden geçirilerek dergimizde özel sayıda yayınlanmaktadır.

Derginin, 2014`ten sonraki yayın hayatına İngilizce olarak devam etmesi planlamaktadır. Dolayısıyla bundan sonraki çalışmaların İngilizce olarak hazırlanarak, dergiye gönderilmesi gerekmektedir. Türkçe olarak gelen yayınların ise kabul edilmesi halinde özel sayıda basılması düşünülmektedir.

Doç. Dr. Barış SEVİM
Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Editörü

www.ytusigmadergisi.comYıldız Teknik Üniversitesi / İSTANBUL

Games like Gold Miner game online and mario games and site maker`s games in Gamikro Games of Necmi

.