HAVA SOLUYAN JET TÜRBİN MOTORLARINDA ATIK YAĞ KARAKTERİZASYONU.


Makale AdıHAVA SOLUYAN JET TÜRBİN MOTORLARINDA ATIK YAĞ KARAKTERİZASYONU
YazarlarVolkan PELİTLİ, Özgür DOĞAN, H. Jülide KÖROĞLU
Anahtar kelimelerAtık yağlar , karakterizasyon , jet türbin motorları , havacılık yağları. ,
Makale ÖzetiAtık yönetimi stratejileri ve ülkemizdeki çevresel yönetmelikler uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından atık yağların ara depolanması, geri kazanımı ve/veya bertarafı için yayınlanan “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği (30.07.2008/26952 RG)” kapsamında turbojet ve turbofan türbinlerden kaynaklanan atık yağların karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir. Temsil edici atık yağ numuneleri farklı şartlarda çalışan toplam 19 adet ses üstü savaş uçağından alınmış ve arsenik, kadmiyum, krom, kurşun, poliklorlubifeniller, klorür, toplam halojenler ve parlama noktası açısından incelenmiştir. Analiz sonuçları numunelerin ağır metal içeriklerinin materyal geri kazanımı için müsaade edilen maksimum limitlerden düşük olduğunu ancak 5 adet numunede klorür ve toplam halojenler açısından sınır değer olan 200 ppm’in aşıldığını göstermiştir. Buna göre atık yağlar hem baz yağ üretim endüstrisinde hammadde hem de çimento fırınları ile güç istasyonlarında fuel oil yerine yakıt olarak kullanılabilecek karaktere sahiptir.
Makale İngilizce Özet
KeywordsWaste oils, characterization, jet turbine engines, aviation lubricants.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni