ORTOTROP PLAKLARDAKİ TRAPEZ NERVÜRLERİN GÖVDE EĞİMLERİNİN SEM KULLANILARAK İNCELENMESİ.


Makale AdıORTOTROP PLAKLARDAKİ TRAPEZ NERVÜRLERİN GÖVDE EĞİMLERİNİN SEM KULLANILARAK İNCELENMESİ
YazarlarAbdullah FETTAHOĞLU
Anahtar kelimelerOrtotrop plak , gerilme analizi , boyuna nervür , trapez nervür , SEM. ,
Makale ÖzetiOrtotrop plaklar hafif olmalarından dolayı uzun açıklıkları geçmede endüstride yaygın bir kullanım alanına sahiptirler. Ortotrop plak çelik tabliye laması, nervürler ve enine kirişlerden oluşur. Bu plak genelde boyuna ve enine doğrultularda farklı rijitlikleri olan basit plak olarak farz edilebildiği için ortotrop ismiyle anılır. Boyuna nervürler boyuna doğrultudaki rijitliği, enine kirişlerde enine doğrultudaki rijitliği sağlarlar. Enine kirişler genellikle hep benzer kesitlere sahipken, boyuna nervürler şerit, ampul, köşebent, V- şeklinde, Uşeklinde, sektkelch veya trapez formunda olabilirler. Trapez nervürler endüstride uygulamada sıklıkla kullanıldıklarından bu çalışmada onlar üzerine yoğunlaşılmıştır. Trapez nervürün gövdesinin üç farklı eğimde olması durumu için SEM analizleri yapılmıştır. Gövde eğimleri değiştirilirken nervürlerin genişlikleri, boyları, aralıkları ve et kalınlıkları sabit tutulmuştur. Sonuçlar göstermiştirki, özellikle enine kirişte ortaya çıkanlar olmak üzere tüm gerilmeler ve tabliyede gerçekleşen deplasmanlar trapez nervür kesitinin gövde eğimine gore değişmektedirler.
Makale İngilizce Özet
KeywordsOrthotropic deck, stress analysis, longitudinal stiffener, trapezoidal rib, FEM.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni