TEST OTOMASYONU VERİLERİNİN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ.


Makale AdıTEST OTOMASYONU VERİLERİNİN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
YazarlarMuhammed Maruf ÖZTÜRK, Ahmet ZENGİN
Anahtar kelimelerYazılım testi , otomatik test , istatistiksel analiz. ,
Makale ÖzetiYazılım projelerinin ölçekleri büyüdükçe yazılım geliştirmeye ayrılan zaman artmakta buna bağlı olarak da yazılım kalitesinin test edilmesi önemli hale gelmektedir. Proje geliştirme zamanlarını düşürmek için yazılım test ekipleri projelerde görev almakta ve hem proje üretimi hem de bakıma ayrılan zamanı azaltmaya yönelik planlamalar yapılmaktadır. Bu noktada teste harcanan zamanı ve çabayı azaltmak için çeşitli otomatik test araçları yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Otomatik testlerin en yaygın kullanıldığı alanlardan biri de web tabanlı yazılımlardır. Otomatikleştirilmiş testlerle web tabanlı yazılımlardaki hatalar tespit edilebilmekte ve yapılan test işlemleri kaydedilmektedir. Bu test araçlarının nesne yönelimli programlama dilleri ile uyumlu çalışması ve araçların kontrol edilmesini sağlayan kütüphane desteğinin sunulması tercih nedeni olmaktadır. Bu çalışmada otomatik test araçlarının yönetimini sağlayan ve test verilerinin istatistiksel analizini sağlayan bir çerçeve sunulmuştur. Yazılım test çalışmalarında istatistiksel analizlerin test yönetimine getirdiği yenilik vurgulanmıştır.
Makale İngilizce Özet
KeywordsSoftware testing, automated test, statistical analysis.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni