FONKSİYONEL BİYOPOLİMER SİSTEMLER.


Makale AdıFONKSİYONEL BİYOPOLİMER SİSTEMLER
YazarlarMehmet MUSTAFAEV
Anahtar kelimelerProtein , polielektrolit , biyopolimer sistemler , immünoloji , radyobiyoloji. ,
Makale ÖzetiFonksiyonel biyopolimer sistemlerdeki gelişmeler temel bilim çalışmaları ve biyomühendislik uygulamalarında yeni fırsatlara imkan sağlamışlardır. Bu yayında, sentetik polielektrolitlerin proteinlerle etkileşim mekanizması ve fonksiyonel biyopolimer sistemlerin oluşumundaki fiziko-kimyasal kriterler hakkında yakın zamanda elde edilmiş veriler bir arada incelenmiştir. Ayrıca, protein-polielektrolit komplekslerinin yapı ve kimyasal-yapı özellikleri tartışılmıştır. Metal-induced polikompleksler için özel bir bölüm ayrılmış ve bu sistemlerdeki faz geçişin özellikleri anlatılmıştır. Proteinlerin polielektrolitlerle olan kompleksleri spesifik nükleoprotein kompleksleri ve nükleotid-protein kompleksleşmesi araştırmaları için model olarak düşünülebilir. Bu tip reaksiyonlar antijen-antikor etkileşimi, virüslerin, kromatin ve ribozom zincirlerinin ayrıca karmaşık biyolojik sitemlerdeki diğer hücre bileşenleri için taklitçi model olabilirler. Fonksiyonel biyopolimer sistemlerin immünolojide (yapay aşı uygulamalı amaclı polimerik immünojenler geliştirmek) ve radyobiyolojide ( etkin radyoprotektörlerin hazırlanması ) uygulamaları tartışılmıştır.
Makale İngilizce Özet
KeywordsProtein, polielektrolit, biyopolimer sistemler, immünoloji, radyobiyoloji.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni