PERİYODİK EĞRİLİKLİ SIRALI LİFLER İÇEREN ELASTİK ORTAMDAKİ NORMAL GERİLMELER HAKKINDA.


Makale AdıPERİYODİK EĞRİLİKLİ SIRALI LİFLER İÇEREN ELASTİK ORTAMDAKİ NORMAL GERİLMELER HAKKINDA
YazarlarReşat KÖŞKER, Yasemen UÇAN
Anahtar kelimelerTek yönlü lifli kompozitler , sıralı lifler , eğrilikli kompozit , normal gerilmeler. ,
Makale ÖzetiAynı fazlı periyodik eğrilikli sıralı lifler içeren sonsuz elastik matristeki gerilme yayılımını araştırmak için parçalı homojen cisim modeli çerçevesinde, izotrop olmayan cisimler için elastisite teorisinin üç-boyutlu denklemleri kullanılarak geliştirilen yöntem, ilgili normal gerilmelerin araştırılmasında kullanılmıştır. Lif malzemelerinin aynı ve bu liflerin orta çizgilerinin aynı düzlemde yerleştikleri varsayılmıştır. Lifler boyunca tek yönlü yüklemeler sonucu, lifler boyunca arayüzey üzerindeki noktalarda etkiyen normal gerilmeler incelenmiştir. Problem parametrelerinin bu gerilmeler üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. İlgili sayısal sonuçlar verilmiştir.
Makale İngilizce Özet
KeywordsUnidirectional fibrous composite, row fibers, curved composite, normal stresses.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni