KONYA SANAYİ İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNİN TANINMIŞLIK DÜZEYİ VE UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA.


Makale AdıKONYA SANAYİ İŞLETMELERİNDE TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNİN TANINMIŞLIK DÜZEYİ VE UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
YazarlarTuran PAKSOY, İhsan KAYA
Anahtar kelimelerTam zamanında üretim , uygulanabilirlik , tanınmışlık düzeyi , Konya sanayi. ,
Makale ÖzetiTam Zamanında Üretim Sistemi 21. yüzyılda artık, gerekliliği ve faydaları değil, hangi alanlara doğru yaygınlaşacağı tartışılan bir sistemdir. Zaten, günümüzde pek çok büyük firma başarısını, tartışmasız üstünlüğü kabul edilmiş bu sisteme borçludur. Ancak, bahis konusu olan başarı-sistem korelâsyonu büyük firmalar için kolaylıkla söylenebilirken, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) için bunu söylemek pek mümkün değildir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de KOBİ’ler bu sisteme geçişte ölçek yönünden kendinden büyük olanlar kadar cesaretli ve başarılı olamamışlardır. Çalışma kapsamında, Konya Sanayi Odasına kayıtlı en büyük ilk 100 firmaya yönelik olarak internette web tabanlı bir anket araştırması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar SPSS paket programı vasıtasıyla değerlendirilmiş ve analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda varılan kanı, Tam Zamanında Üretim kavramının uygulamasının henüz Konya için uzak bir hedefmiş gibi görünse de, Sanayi’ nin geçmiş yıllara nazaran bu yolda hayli mesafe kat ettiği yönünde olmuştur.
Makale İngilizce Özet
KeywordsJust in Time, applicability, recognition level, Industry of Konya.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni