SINIR ELEMAN VE SONLU ELEMAN METOD YARDIMIYLA ZİNCİR BAKLASININ GERİLME DAĞILIMI.


Makale AdıSINIR ELEMAN VE SONLU ELEMAN METOD YARDIMIYLA ZİNCİR BAKLASININ GERİLME DAĞILIMI
YazarlarM. Koray KESİKÇİ, M. Cüneyt FETVACI, C. Erdem İMRAK
Anahtar kelimelerZincir , sonlu eleman metodu , sınır eleman metodu , gerilme dağılımı. ,
Makale ÖzetiSonlu eleman ve sınır eleman metodları, sürekli ortam mekaniği problemlerinin incelenmesinde yaygın olarak kullanılan metodlardır. Her iki metodun birbirinden teorik farklılıkları ve üstüklükleri, literatürde yaygın olarak incelenmektedir. Bu çalışmada, transport makinalarının çekme ve tahrik elemanı olarak kullanılan makaralı zincirler ele alınmıştır. Standart makaralı zincir baklasının gerilme analizi, hem sınır eleman hem de sonlu eleman metodlarıyla gerçekleştirilmiştir. Maksimum yükleme halindeki standart makaralı zincirin mekanik davranışları gözönüne alınmıştır. Her iki metodun sonuçları birbirileriyle ve literatürdeki sonuçlarla karşılaştırılarak, makaralı zincir probleminin çözümü için en uygun metod önerilmiştir.
Makale İngilizce Özet
KeywordsChain, boundary element method, finite element method, stress distribution.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni