Makale Detayları


Makale Adı JEOTERMAL GÜÇ SANTRALLERİNDE ENERJİ MALİYETİ
Yazarlar Ahmet DAĞDAŞ
Anahtar kelimeler Jeotermal , Enerji maliyeti , Bir değere getirilmiş maliyetler. ,
Makale Özeti Konvansiyonel ve yenilenebilir enerji santrallerinde elektrik üretim maliyetleri, o santrallerin diğer santrallerle karşılaştırılmasında ve ekonomik uygunluğunun belirlenmesindeki en önemli parametrelerden birisidir. Özellikle jeotermal enerji santrallerinde verim ikinci derecede önemlidir. Asıl önemli olan, üretilen birim elektrik enerjisi başına maliyettir. Jeotermal kaynaklı elektrik üretim maliyetleri, her jeotermal saha için farklı değerlerde olabilir. Çünkü her sahanın ve santralin kendine özgü karakteristikleri bulunmaktadır. Bu çalışmada jeotermal enerji ekonomisine genel bir bakış yapıldıktan sonra, yüksek sıcaklıklı bir jeotermal sahada kurulan tek flaşlı güç santrali için karakteristik ve güncel değerler kullanılarak elektrik üretim maliyeti hesaplanmıştır. Maliyet hesabında bir değere getirilmiş maliyetler (levelized costs) yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla geliştirilen bilgisayar programı ile elektrik üretim maliyeti kolaylıkla hesaplanabilmekte, ayrıca maliyetin farklı ekonomik ve teknik parametreler ile değişimleri incelenebilmektedir.
Makale İngilizce Özet
Keywords Geothermal, Energy cost, Levelized costs.
Makale Dosyası İndirMakale Tam Metni

Game page: Mario and makers Necmi

Sigma Dergisi Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanmaktadır ...
Adres: Sigma Dergisi Editörlüğü, Telefon: 0212 259 21 53 # 16 sigma@yildiz.edu.tr