Sigma Dergisi Sigma Dergisi - Yıl: 2004 - 4. sayı , sayfa:2.

TRABZON’DA KATI ATIK TOPLAMA İŞLEMİNİN CBS DESTEKLİ OPTİMİZASYONU

Yazar: Ömer APAYDIN, Ertan ARSLANKAYA, Yaşar AVŞAR, M. Talha GÖNÜLLÜ

Tarih: Aralık-2004Cilt no: 22Sayı: 4Sayfa: 249

Makale: ÖzetFull Text

KOJENERASYON SİSTEMİNİN EKSERJOEKONOMİK ANALİZİ

Yazar: Süleyman Hakan SEVİLGEN

Tarih: Aralık-2004Cilt no: 22Sayı: 4Sayfa: 234

Makale: ÖzetFull Text

KENDİNİ MERKEZLEYEN ÇİZGELERİN UZAKLIK ÖLÇÜMLERİ VE ORTASI

Yazar: Pınar DÜNDAR

Tarih: Aralık-2004Cilt no: 22Sayı: 4Sayfa: 229

Makale: ÖzetFull Text

ENGELLİ (BLOKLAŞMIŞ) ÇÖKELMEYE NÜMERİK YAKLAŞIM

Yazar: Kaan YETİLMEZSOY

Tarih: Aralık-2004Cilt no: 22Sayı: 4Sayfa: 209

Makale: ÖzetFull Text

DÜZ DİŞLİ ÇARK GÖRSEL MATERYALLERİNİN BİLGİSAYAR ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ

Yazar: M. Cüneyt FETVACI, C. Erdem İMRAK

Tarih: Aralık-2004Cilt no: 22Sayı: 4Sayfa: 201

Makale: ÖzetFull Text