Danışma Kurulu

Alemdar BAYRAKTAR (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Ali ATA (G.Y.T.E)

Avadis Simon HACİNLİYAN (Yeditepe Ün.)

Ayhan Bozkurt(F.Ü)

Bekir AKTAŞ (G.Y.T.E)

Bülent SANKUR (Boğaziçi Ün.)

Canbolat UÇAK (Yeditepe Ün.)

Erol TUTUMLUER (Illinois Üniversitesi (ABD))

Hacı Ali MANTAR (G.Y.T.E)

Hilmi ÜNLÜ (İ.T.Ü.)

Huriye Sezer ATAMTÜRKTÜR (Clemson Üniversitesi (ABD)

Kutay ÖZAYDIN (Y.T.Ü.)

Levent OVACIK (İ.T.Ü.)


Mahmut AKŞİT (Sabancı Ün.)

Mahmut MAT(Niğde Ü.)

Muammer KOÇ (İ.Şehir Ün.)

Olcay KINCAY (Y.T.Ü.)

Osman Nuri UÇAN (İ.Ü.)

Sabri ALTINTAŞ (Boğaziçi Ün.)

Salih DİNÇER (Y.T.Ü.)

Tülay ÖZBELGE (O.D.T.Ü.)

Tülay YILDIRIM (Y.T.Ü)

Yunus Ali ÇENGEL (Y.T.Ü.)

Zekai CELEP (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Zekai ŞEN(İ.T.Ü)

Zerrin ŞENTÜRK (İ.T.Ü.)

Games like Gold Miner and Mario games site maker Necmi

Sigma Dergisi Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanmaktadır ...
Adres: Sigma Dergisi Editörlüğü, Telefon: 0212 259 21 53 # 16 sigma@yildiz.edu.tr